Yhteystiedot

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry

Puheenjohtaja
Ville Hakala
Lammaskuja 8 B 2
01800 Klaukkala
puh 050 568 1888


Jäsenasioiden hoitaja
Pirjo Lehtinen
Ali-Klaukantie 9
01800 Klaukkala
puh 040 588 4583
pirrenboksi@hotmail.com

Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry tilitiedot Nordea
FI44 2425 1800 0137 66
NDEAFIHH

Facebook:
Nurmijärven KVT ry

Uusimmat kuvat

LAUANTAINA 24. Marraskuuta klo 13:00
Rajamäen Altiassa, jonne on helppo tulla ja tilaa liikkua.
Ajankohta on lauantai 24. marraskuuta klo 13:00.
Mukaan noin 5€ arvoinen lahja.
Pikkujoulubuffetin maksu on kaikilta 25 €.
Ilmoittautumiset Pirjolle puh 040 588 4583 / viimeistään 16.11.2018