Yhteystiedot

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry

Puheenjohtaja
Ville Hakala
Lammaskuja 8 B 2
01800 Klaukkala
puh 050 568 1888


Jäsenasioiden hoitaja
Pirjo Lehtinen
Ali-Klaukantie 9
01800 Klaukkala
puh 040 588 4583
pirrenboksi@hotmail.com

Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry tilitiedot Nordea
FI44 2425 1800 0137 66
NDEAFIHH

Facebook:
Nurmijärven KVT ry

Uusimmat kuvat

TAPAHTUMATIEDOT LÖYDÄT  "Tulevia tapahtumia" -osiosta

***********************************************

Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry:n
tietosuojaa koskevat käytännöt

Kaikki Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry:lle luovutetut
asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä jäsenien nimi-
tai yhteystietoja luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai
käytetä ulkopuoliseen myynti- tai markkinointitarkoituksiin.
Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry noudattaa yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia asetuksia. Asiakkaalla on
oikeus milloin tahansa valita, miten haluaa henkilötietojansa
käsiteltävän, kuten:
 • päivittää jäsenrekisterin yhteystietoja
 • pyytää meitä poistamaan henkilötietoja
Yhdistyksen jäsenestä kerättyjä tietoja tarvitaan, jotta voimme
tiedottaa tapahtumista, periä jäsenmaksuja ja toimittaa jäsenkirjeitä.
Jäsenenä voit milloin tahansa pyytää tietojesi tarkistusta tai päivittää
antamiasi henkilötietoja ottamalla yhteyttä jäsenasioiden hoitajaan
Pirjo Lehtiseen sähköpostitse pirrenboksi@hotmail.com.
Nurmijärven KVT ry käsittelee henkilötietoja pääasiassa
seuraaviin tarkoituksiin:
 • asiakkaisiin kohdistuvien velvoitteiden, kuten tapahtumien
  varausten ja laskutuksen (jäsenmaksut) suorittamiseksi
 • tavanomaisen asiakaspalvelun, kuten kysymyksiin vastaamisen
  ja virheellisten tietojen korjaamisen, mahdollistamiseksi
 • tapahtumien ja toimintaan liittyvien tietojen lähettämiseksi
  postitse, sähköpostitse tai muulla tavalla
 • jäsenkirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseksi

******************************************************