Yhteystiedot

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry

Puheenjohtaja
Ville Hakala
Lammaskuja 8 B 2
01800 Klaukkala
puh 050 568 1888


Jäsenasioiden hoitaja
Pirjo Lehtinen
Ali-Klaukantie 9
01800 Klaukkala
puh 040 588 4583
pirrenboksi@hotmail.com

Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry tilitiedot Nordea
FI44 2425 1800 0137 66
NDEAFIHH

Facebook:
Nurmijärven KVT ry

Uusimmat kuvat

TAPAHTUMATIEDOT LÖYDÄT 

"Tulevia tapahtumia" -osiosta

********************************************

EU:n Vammaiskortti  

EU:n Vammaiskortti on tulossa käyttöön Suomessa toukokuun loppupuolella. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskuntaan. Lisätietoa EU:n Vammaiskortista löytyy sivulta www.vammaiskortti.fi .

 

Mikä on Kelan rooli?
EU:n Vammaiskortti ei ole Kelan lakisääteistä toimintaa, mutta Kela on lupautunut järjestöjen avuksi kortin hakemisvaiheessa. EU:n Vammaiskorttia voi hakea lähettämällä hakemuslomakkeen Kelaan.
Hakuohje ja lomake löytyvät Kelan verkkosivuilta ja Vammaiskortti.fi -sivulta toukokuussa 2018. Lomakkeita voi myös pyytää Kelan palvelupisteistä. Kela tarkistaa, onko kortin hakijalla voimassa oleva kortin kriteeristön mukainen päätös. Lista päätöksistä löytyy osoitteesta www.vammaiskortti.fi. Jos henkilöllä on jokin voimassa oleva listan päätöksistä, Kela perustaa hakijan tiedot kortin tilausjärjestelmään.

Mitä Vammaiskortin hakijan pitää itse tai tukihenkilönsä avustamana tehdä?
Kortin hakija saa sähköpostitse linkin tilausjärjestelmään verkossa, jossa hän täydentää korttihakemuksensa loppuun joko itse tai tukihenkilönsä avustamana. Tilausjärjestelmä on mahdollisimman esteetön ja saavutettava. Sitä on testattu asiakasraadeissa ja asiantuntijoiden toimesta.