Yhteystiedot

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry

Puheenjohtaja
Ville Hakala
Lammaskuja 8 B 2
01800 Klaukkala
puh 050 568 1888


Jäsenasioiden hoitaja
Pirjo Lehtinen
Ali-Klaukantie 9
01800 Klaukkala
puh 040 588 4583
pirrenboksi@hotmail.com

Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry tilitiedot Nordea
FI44 2425 1800 0137 66
NDEAFIHH

Facebook:
Nurmijärven KVT ry

Uusimmat kuvat

logo_kvt.png

Koko luonto nyt virkoopi, Meri maa ja taivas ihastuupi.
Iloitkoon siis vanha ja nuori. Linnut laulavat ja maa on tuore.
Kylve ja älä yrttejä säästä, älä kädestä ja käsivarresta verta päästä.

Mikael Agricola: Rucouskirja