Yhteystiedot

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry

Puheenjohtaja
Ville Hakala
Lammaskuja 8 B 2
01800 Klaukkala
puh 050 568 1888


Jäsenasioiden hoitaja
Pirjo Lehtinen
Ali-Klaukantie 9
01800 Klaukkala
puh 040 588 4583
pirrenboksi@hotmail.com

Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry tilitiedot Nordea
FI44 2425 1800 0137 66
NDEAFIHH

Facebook:
Nurmijärven KVT ry

Uusimmat kuvat

Yhdistys

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry on vuonna 1973 perustettu, valtakunnalliseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:hyn kuuluva yhdistys, jonka tavoitteena on tarjota hyvä elämä kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen.

Hyvän elämän saavuttamiseksi toimintamme painottuu kehitysvammaisten ja heidän läheistensä edunvalvontaan sekä monipuoliseen virkistystoimintaan.

Yhdistyksen jäsenenä saat

 • Tietoa ja tukea
 • Ohjausta neuvontaa
 • Vertaistukea
 • Vaikuttamiskanavan esim. Nurmijärven kuntaan ja Eteva kuntayhtymään päin
 • Teema- ja vanhempainiltoja esim. asumiseen ja verotukseen liittyvissä asioissa
 • Osallistumismahdollisuuksia
 • Valinnaisesti joko Tukiviesti-lehden tai selkokielisen Leija-lehden
 • Jäsenkirjeen

Yhdistys järjestää mm

 • Kerho- ja leiritoimintaa yhdessä...
  (kansalaisopisto Jukola, kunta, seurakunta)
 • Retkiä, teatteri- ja konserttimatkoja
 • Diskoja
 • Risteilyitä
 • Pelimatkoja esim. jääkiekko-otteluihin
 • Ulkomaan matkoja
 • Monenlaista muuta vapaa-ajan toimintaa
 • Pikkujoulujuhlan
 • Varainkeruuta em. toimintoja vrt.