Yhteystiedot

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry

Puheenjohtaja
Ville Hakala
Lammaskuja 8 B 2
01800 Klaukkala
puh 050 568 1888


Jäsenasioiden hoitaja
Pirjo Lehtinen
Ali-Klaukantie 9
01800 Klaukkala
puh 040 588 4583

Pankkiyhteys
FI44 2425 1800 0137 66
NDEAFIHH

Uusimmat kuvat

Etunimi, Sukunimi
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Jäsenlaji
Vammaisjäsen
Perheenjäsen
Kannatusjäsen

Jäsenmaksut: 10 euroa Vammaisjäsen / 20 euroa Ensimmäinen perheenjäsen / 10 euroa Seuraava perheenjäsen / 100 euroa Kannatusjäsen (yritykset, yhteisöt ja säätiöt)