Yhteystiedot

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry

Puheenjohtaja
Ville Hakala
Lammaskuja 8 B 2
01800 Klaukkala
puh 050 568 1888


Jäsenasioiden hoitaja
Pirjo Lehtinen
Ali-Klaukantie 9
01800 Klaukkala
puh 040 588 4583
pirrenboksi@hotmail.com

Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry tilitiedot Nordea
FI44 2425 1800 0137 66
NDEAFIHH

Facebook:
Nurmijärven KVT ry

Uusimmat kuvat

Etunimi, Sukunimi
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Jäsenlaji
Vammaisjäsen
Perheenjäsen
Kannatusjäsen

Jäsenmaksut: 10 euroa Vammaisjäsen / 20 euroa ensimmäinen perheenjäsen / 10 euroa seuraavat perheenjäsenet / Kannatusjäsen (yritykset, yhteisöt ja säätiöt)oman valinnan mukaan.